ro

Termeni și condiții

Conținutul acestui site este protejat în baza legii dreptului de autor și drepturilor conexe și nu poate fi reprodus, comunicat public în mod direct sau indirect prin orice mijloace, inclusiv prin punerea la dispoziția publicului astfel încât să poată fi accesat în orice loc și în orice moment ales, fără consimțământul scris al e-Laborator.

Sunt interzise copierea, integral sau în parte, direct sau indirect, temporar sau permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv stocarea permanentă sau temporară cu mijloace electronice sau orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau gratuit a conținutului acestui site, inclusiv traducerea sau publicarea pe alte site-uri, adaptarea sau orice altă formă de transformare a informației de pe acest site.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal - PPD poate fi accesata aici.