ro

Dulapuri pentru stocare reactivi

Incinte specializate de stocare pentru reactivi chimici cu grad crescut de pericol în exploatare: acizi și baze concentrate, inflamabile și recipiente sub presiune.

Din condiții de siguranţă, normele impun stocarea pe categorii a reactivilor de laborator:

 

- Inflamabile /solvenți organici /materiale volatile și explozibile (piese produse CF EN 14727 și EN 14470-1.)

- Acizi-baze-săruri –acizi anorganici concentrați.

Se recomandă echiparea acestor incinte cu instalații de ventilație fortață și filtrare prin carbon activ.

Piesele vor respecta ca fabricație EN 14727 și EN 61010-1.

- Depozitare mixt – acizi /baze + inflamabile în compartimente separate. Piesele vor respecta ca fabricație EN 14727, EN 14470-1 și EN 61010-1.

- Incinte de stocare a recipientelor sub presiune la interior conform cu EN 14470-2 si EN14727

      

 

Etichetă de semnalizare pentru dulapurile în care se depozitează substanţe lichide /solide inflamabile /volatile /explozibile în spaţiul de laborator sau în depozite sau magazii de reactivi.Aceste dulapuri vor avea u i pline, cu ncuietoare i dup caz, cu sistem de blocare.

 

 

Etichetă de semnalizare pentru dulapurile în care se depozitează reactivi chimici corozivi (acizi şi baze) în spaţiul de laborator sau în depozite /magazii de reactivi. Dulapurile pot avea uşi pline sau parţial vitrate, întotdeauna prevăzute cu încuietoare de siguranţă.

 

 

Etichetă de semnalizare pentru dulapurile în care se depozitează substanţe fitosanitare şi pesticide, în concentraţii mari. Se recomandă ca materialele din care sunt realizate dulapurile să fie rezistente la umiditate.

FILTRARE CU CARBON ACTIV
SIGURANȚĂ
PROTECȚIE
VENTILAȚIE
Incinte personalizate pentru depozitare pesticide/fitosanitare
Vezi Detalii
Incinte personalizate pentru depozitare reactivi chimici solizi/slab concentrați
Vezi Detalii
Incinta de stocare pentru cilindri de gaz la interior
Vezi Detalii
Dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici - Acizi și Baze + Solvenți Organici / Inflamabile
Vezi Detalii
Dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici inflamabili
Vezi Detalii
Dulapuri securizate pentru depozitarea de reactivi chimici - acizi și baze
Vezi Detalii